NPE åpner opp
13.01.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Helt på tampen av 2016 meldte NPE på sine hjemmesider at de ønsker mer åpenhet i pasientskadesakene. Derfor har de lagt ut styrende dokumenter som brukes i saksbehandlingen.

Gorm Are Grammeltvedt - leder juridisk avdeling i NPE
Gorm Are Grammeltvedt - leder juridisk avdeling i NPE

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har som mandat å behandle erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen, som er gratis, skal altså ivareta pasientenes rettigheter.

– Selv om NPE er ment å være pasientenes organ så er de også representant for staten som potensiell skadevolder. Det er selvfølgelig en utfordrende rolle og det må kunne stilles uhyre store krav til kvalitet og fremdrift i saksbehandling. Fortsatt opplever mange at det er en instans med lang saksbehandlingstid og at det er en motspiller heller enn medspiller. Dette er ingen tjent med, og særlig ikke de rundt 6000 som klager inn sine saker årlig! Vi opplever dog at NPE de siste årene har satt fokus på brukerne og brukernes opplevelser og har tettere samarbeid med brukerorganisasjoner, blant annet Personskadeforbundet LTN, og at det arbeidet gir resultat. Man må også ha respekt for at personskadesaker er komplekse og tar tid å utrede og dette gjelder ikke minst ved pasientskader.At NPE nå melder at de skal gi innsyn i styrende dokumenter, hilser vi velkommen og håper dette er ytterligere et steg i retning et enda mer pasientvennlig NPE, sier Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

http://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/apenhet-om-praksis/

Gunn Kvalsvik

Helt på tampen av 2016 meldte NPE på sine hjemmesider at de ønsker mer åpenhet i pasientskadesakene. Derfor har de lagt ut styrende dokumenter som brukes i saksbehandlingen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!