Kunnskap om hjerneslagsymptomer redder liv
20.11.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113! Målinger fra Norsk hjerneslagregister viser at flere fikk livreddende blodproppløsende behandling og flere har ringt 113 etter hjerneslagkampanje med fokus på disse symptomene.

Helsedirektør Bjørn Guldvog
Helsedirektør Bjørn Guldvog

I en artikkel på Helsedirektoratets hjemmesider kommer det frem at hjernekampanjen med har medført at flere ringer tidligere ved mistanke om hjerneslag. Det er positivt sier helsedirektør Bjørn Guldvog:

– De som kommer raskt til vurdering og behandling har bedre muligheter for å unngå varige skader.  Det er sjelden vi kan måle så tydelig og umiddelbar kampanjeeffekt.

Hjerneslag oppstår plutselig, og hvert år rammes rundt 12 000 i Norge. Tiden fra hjerneslaget rammer til pasienten får blodpropp-løsende behandling på sykehus, bør ikke overstige 4,5 timer. Ved symptomer på hjerneslag må du derfor ringe 113 umiddelbart.

Klar effekt av slagkampanjen:

Kampanjen har ført til at flere ringer 113 (AMK) ved mistanke om symptomer på hjerneslag.

Flere pasienter er behandlet med trombolyse (blodproppløsende).

Resultatene tyder også på at flere blir innlagt innen de første kritiske 4 timene etter symptomdebut. I dag sendes også pakkeforløp for hjerneslag  ut på ekstern høring. Det vil ytterligere være med på å sikre gode og forutsigbare pasientforløp. Dette skal innføres i tjenesten i 2018.

Symptomer på hjerneslag

Symptomene på hjerneslag kan variere, men de vanligste symptomene er lammelse i ene siden av ansiktet eller kroppen, og språkforstyrrelser.

Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.

SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.

LØFTE – prøv å løfte begge armene.

– Kjenner du til symptomene kan du redde liv. Målet er at vi alle skal huske prate, smile, løfte når det virkelig gjelder, sier Bjørn Guldvog.

Hvert sekund teller

Det er godt dokumentert at pasientene selv eller pårørende ofte er det forsinkende leddet i behandling av hjerneslag. De gjenkjenner ikke symptomene og venter for lenge med å kontakte helsetjenesten.

Det er grunn til å tro at mange venter med å ringe 113 fordi de er usikre om symptomene er alvorlige nok eller de er redde for å være til bry.  Dette gjelder særlig eldre.

– Hvert sekund teller ved hjerneslag. Ikke vær redd for å ringe 113 om du er i tvil – det er deres jobb å vurdere slike henvendelser. Ring heller en gang for mye enn for lite, sier Guldvog.

Kilde: Helsedirektoratet.no

Gunn Kvalsvik

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113! Målinger fra Norsk hjerneslagregister viser at flere fikk livreddende blodproppløsende behandling og flere har ringt 113 etter hjerneslagkampanje med fokus på disse symptomene.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!