Hjernehelse-strategien kom i dag
12.12.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet. En ny nasjonal strategi skal sikre mer forskning på hjernesykdommer, bedre behandling og oppfølging og bedre involvering av pasienter og pårørende.

I dag lanserte helse- og omsorgsminister Bent Høie Norges første nasjonale hjernehelsestrategi. En samlet hjernehelsestrategi har vært etterspurt av fagfolk, pasienter og pårørende. Det er, som Høie understreket, først når en ser hjernesykdommene samlet at en ser omfanget og de felles utfordringene sykdommene har.

– Sykdommer i hjernen er noe de fleste av oss vil bli berørt av, enten som pasient eller pårørende, og konsekvensene av sykdommen er ofte store. For mange av de alvorlige sykdommene vet vi ikke årsaken til tilstanden og vi har ikke effektiv behandling. Derfor er mer penger forskning en viktig del av strategien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I tillegg til mer forskning og innovasjon, legger strategien vekt på forebygging, bedre involvering av pasienter og pårørende og bedre behandling og oppfølging av pasienter.

Mer fokus på rehabilitering
Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LNT er glad en strategiplan for hjernehelse er på plass, og håper dette er et skritt i riktig retning.

-Vi savner litt fokus på det å leve med diagnosene, sier hun og fortsetter:

-Regjeringen ber for eksempel Forskningsrådet lyse ut 20 millioner kroner til forskningssenter for klinisk behandling, på alvorlige sykdommer som ALS, MS og demens. Dette er viktig, men vi må også tenke mer helhetlig. For eksempel skulle jeg ønske meg øremerkede forskningsmidler til rehabiliteringsforskning på tvers av diagnoser. De fleste med hjernehelsetilstander må leve med nedsatt funksjonsevne, og da trenger vi å vite mer om metoder som forbedrer eller gjør livet bedre, sier hun.

I strategiplanen er rehabiliteringsfeltet omtalt mest i form av informasjonsflyt og bruk av den kunnskapen som allerede finnes.

-Regjeringen vil, i følge planen Høie la frem, øke kunnskapen i befolkningen om hva som er viktig for god hjernehelse og livskvalitet. Dette skal gjøres gjennom informasjon og kampanjer fra myndighetene. Det skal også utvikles flere lærings- og mestringstilbud i kommunene. Lærings- og mestringstilbud kan bidra til å mestre livet med hjernesykdom, og det er ønskelig med flere slike tilbud i kommunene. – Et økt fokus på hjernehelse vil gi bedre kompetanse til å møte dem som trenger bistand, avslutter Dahl-Hilstad.

Gunn Kvalsvik

Hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet. En ny nasjonal strategi skal sikre mer forskning på hjernesykdommer, bedre behandling og oppfølging og bedre involvering av pasienter og pårørende.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!