FNs frivillighetsdag den 5. desember
05.12.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I løpet av året gjør svært mange nordmenn en frivillig innsats. I verdenssammenheng er vi gode på å trå til. Personskadeforbundet LTNs medlemmer vet godt hva frivillighet er.

Frivillighetsdagen ble for over 30 år si den innstiftet av FN for å hylle de mange som har vist en frivillig innsats av tid og engasjement.

– Som generalsekretær for 3 500 medlemmer i Personskadeforbundet LTN ønsker jeg å benytte anledningen til å takke alle de som har bidratt med tid og engasjement til å hjelpe de som trenger det, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

EN STOLT DAG
Personskadeforbundet LTNs arbeid er helt avhengig av frivillig arbeid. Derfor er det fint å ha en egen dag der nettopp denne delen av organisasjonen tas frem.

– Selv om medlemmer og lagene våre jobber jevnt utover året, er den 5. desember er en spesiell dato. En dag der frivillige bør kjenne på stolthet, sier Dahl-Hilstad.

Gunn Kvalsvik

I løpet av året gjør svært mange nordmenn en frivillig innsats. I verdenssammenheng er vi gode på å trå til. Personskadeforbundet LTNs medlemmer vet godt hva frivillighet er.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!