Et barn er ikke alltid et barn
24.10.2017 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Når slutter barna å få støtte som barn og regnes under samme stønadssatser som voksne? I Helfo og NAV operer man med seks ulike grenser.

I en artikkel publisert på nettstedet dinside.no kommer det frem at aldersgrensene for hva som defineres som et barn varierer i Helfo og NAV. Grunnen finnes i lovverket.

-Å operere med så mange og ulike aldersgrenser gjør det vanskelig for vanlige folk å navigere. Jeg forstår selvsagt at dette ikke er NAVs eller Helfos feil, og håper at myndighetene kan rydde opp i alderskaoset, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Ingeborg Dahl Hilstad

Her er de viktigste aldersgrensene:

Næringsmidler på blå resept: 10 år

Barn under 10 år med laktose-, melkeproteinintoleranse eller melkeallergi, kan få refundert utgifter til næringsmidler på blå resept. Eksempelvis melkeerstatning.

Ortoptist: 12 år

Du kan få dekket deler av dine utgifter til undersøkelse og behandling hos ortoptist av Helfo. Ortoptisten bestemmer selv sine satser, så prisene kan variere, men støttesatsen du får fra Helfo er felles: Barn under 12 år får 362 kroner i støtte fra Helfo, mens barn over 12 og voksne får 213 kroner i støtte.

Mistet briller: 13 år

NAV gir støtte til reparasjon eller nye briller/kontaktlinser dersom barnet har mistet eller ødelagt brillene/kontaktlinsene som NAV allerede har betalt støtte for – men kun for barn under 13 år.

Fastlege/lege: 16 år

Barn under 16 år slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen.

Legespesialist: 16/18 år

En legespesialist er for eksempel en lege som holder til på sykehus. Her er samme regler for fritak av egenandel som for fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak.

Fysioterapeut/manuell terapeut: 16 år

Barn under 16 år får gratis undersøkelse og behandling hos fysioterapeut og manuellterapeut, med forutsetning av henvisning fra lege og at terapeuten har driftsavtale med helseforetak.

Poliklinikk: 16/18 år

Barn under 16 år slipper egenandel ved poliklinisk behandling/undersøkelse. For psykiatrisk behandling er aldersgrensen 18 år.

Pasientreiser: 16 år

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til reisegodtgjørelse. De fleste vil imidlertid måtte betale en egenandel – men dette slipper barn under 16 år samt ledsager.

Psykolog: 18 år

Barn og ungdom under 18 år slipper egenandel hos psykolog.

Briller: 18 år

Barn og unge under 18 år kan få støtte til briller/kontaktlinser ved særskilte synsdiagnoser, blant annet skjeling.

Barnetrygd: 18 år

Du får barnetrygd for barnet til og med måneden før barnet fyller 18 år.

Tannlege: 18/20 år

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis for barn til og med 18 år.

Når du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, har du fremdeles rett til billigere tannbehandling. Dette gjelder ved bruk av den offentlige tannhelsetjenesten, og du betaler 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler resten.

Tannregulering/kjeveortoped: 20 år

Barnet kan få støtte til kjeveortopedisk behandling dersom det er innenfor gitte diagnoser. Satsene er gradert etter alvorlighetsgrad, fra full dekning til 40 prosent støtte. Ved diagnoser som får full refusjon, er det ingen aldersgrense, men de som har rett på 75 og 40 prosent refusjon må ha påbegynt behandlingen seinest det året bruker fyller 20 år.

Gunn Kvalsvik

Når slutter barna å få støtte som barn og regnes under samme stønadssatser som voksne? I Helfo og NAV operer man med seks ulike grenser.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!