Nyhetsarkiv 2017
NN

Regjeringen har gjort endringer i ordningen Arbeidsavklaringspenger, og de trer i kraft fra 1. januar 2018. Nedenfor har vi listet de viktigste endringene om hvem de påvirker.

Per Oretorp

I dag, 18. desember, er det to år siden et samlet storting vedtok å endre reglene for utmåling av erstatning til barn som blir skadet i trafikkulykker, som følge av voldshandlinger eller som følge av svikt i helsetjenesten. Lovendringen som vårt forbund har kjempet for siden 1992 ville ende over 25 års systematisk diskriminering av skadde barn.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Personskadeforbundet LTN har fått tildeling fra Extrastiftelsen til mestringskurs for par hvor den ene eller begge har varig nedsatt funksjon, og vi gleder oss til å gå i gang med prosjektet.

Gunn Kvalsvik

Hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet. En ny nasjonal strategi skal sikre mer forskning på hjernesykdommer, bedre behandling og oppfølging og bedre involvering av pasienter og pårørende.

Gunn Kvalsvik

Hvert år rammes tusenvis av mennesker av hjerneskader i Norge. I sin doktorgradsavhandling viser Sveinung Tornås at kognitiv strategitrening kan bidra til bedre mestring og kontroll av aktiviteter i hverdagen.

administrator

Personskadeforbundet LTN arrangerer 12.-14. januar 2018 leir for ungdom og unge voksne mellom 16 og 26 år med funksjonsnedsettelser og som er medlemmer i forbundet, leiren arrangeres på Quality Hotel™ Sarpsborg.

Gunn Kvalsvik

I løpet av året gjør svært mange nordmenn en frivillig innsats. I verdenssammenheng er vi gode på å trå til. Personskadeforbundet LTNs medlemmer vet godt hva frivillighet er.

Gunn Kvalsvik

Som en del av våre nye nettsider får medlemmer tilgang til Min side i medlemssystemet Choo. Det betyr at alle, gjennom innlogging, i praksis får sin egen lille nettside.

Gunn Kvalsvik

Landsstyret og ledere fra lokallag møttes i helgen til ledermøte på Gardermoen. Målet var å gå inn i funksjonene som ligger i det nye medlemssystemet både for enkeltmedlemmer og lag.

Gunn Kvalsvik

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113! Målinger fra Norsk hjerneslagregister viser at flere fikk livreddende blodproppløsende behandling og flere har ringt 113 etter hjerneslagkampanje med fokus på disse symptomene.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!