Velg den beste advokaten
19.02.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

De færreste engasjerer den første håndverker man finner til å rehabilitere badet uten å sjekke referanser. Det er ikke noen grunn å forholde seg annerledes til advokater som tross alt er ”håndverkere” innenfor sitt område.

– Vi oppfordrer våre medlemmer å samle nødvendig dokumentasjon og henvende seg til forbundet slik at vi kan drøfte både medisinske og juridiske problemstillinger i den enkelte sak. På den måten får vi et så godt grunnlag som mulig for å kunne bistå i forbindelse med valg av advokat. Det er også mulig å henvende seg til Advokatforeningen eller til juridisk fakultet ved et universitet for referansesjekk, understreker assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Per Oretorp.

Hvis du er skadet i en arbeidsulykke og er medlem av et fagforbund så kan du i mange tilfeller også få god bistand gjennom disse, men uansett om du velger advokat selv eller får hjelp gjennom et forbund er det viktig å forhøre seg med advokaten hvor lang erfaring vedkommende har med de juridiske problemstillinger og de skader som er aktuelle i din personskadeerstatningssak. Husk at hensikten med å bruke advokat er at du skal settes i kompetansemessig likhet med den profesjonelle motparten din, som jo utelukkende arbeider med personskadeerstatningssaker.

I følge Oretorp er det viktig å stille gode sjekkspørsmål:
1. Er det personskadeerstatningssaker han eller hun i hovedsak har jobbet og jobber med?

2. Hvor mange slike saker har man hatt før?

3. Hva kan vedkommende om den eller de aktuelle diagnosene og juridiske problemstillingene?

4. Hvor mange slike saker har advokaten prosedert for retten?

Advokatens geografiske plassering er også en faktor da noen mener det føles trygt å ha en advokat nært der man bor eller oppholder seg.

– Men altså, til syvende og sist kommer man dog ikke i fra at det er ikke hvor advokaten har sitt kontor som er avgjørende for om du vil få den erstatning som du har krav på, det er kvalifikasjoner, kompetanse, ressurser og engasjement, avslutter Per Oretorp.

Gunn Kvalsvik

De færreste engasjerer den første håndverker man finner til å rehabilitere badet uten å sjekke referanser. Det er ikke noen grunn å forholde seg annerledes til advokater som tross alt er ”håndverkere” innenfor sitt område.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!