• Forside
  • Nyheter
  • Uriktige uttalelser om dekning av egenandeler til fysioterapi
Uriktige uttalelser om dekning av egenandeler til fysioterapi
21.12.2016 Forfatter: Birte Sand Rismyhr

Det har den siste tiden vært mye omtaler om at regjeringen fjerner diagnoselisten til fysioterapi og dette skaper naturlig nok bekymringer. Vi ser dessverre at det er kommet uttalelser fra blant annet politikere som er direkte feil og ønsker derfor å rette opp i dette.

Selv om diagnoselisten fjernes er det fremdeles noen grupper som er fritatt for egenandeler og kan få dekket egenandelene sine på annet vis.

Ved godkjent yrkesskade

Dersom du har en godkjent yrkesskade fra NAV og må ha behandling hos fysioterapeut grunnet denne skaden er du fritatt fra å betale egenandel. Husk å ta med deg vedtaket om godkjent yrkesskade til behandler.

Ved trafikk-, pasient- og voldsskader

Dersom du har blitt påført en skade i trafikken, under behandling i helsevesenet eller vært utsatt for vold og påført en personskade kan du ha krav på å få dekket egenandelene under erstatningsposten utgifter. Dersom du har en sak gående er det viktig at du sparer på kvitteringene slik at du kan få det tilbakebetalt fortløpende (påførte utgifter). Ved oppgjør i erstatningssaken skal det legges inn en post for fremtidige utgifter der blant annet utgifter til fysioterapi kan inngå.  Vi er klar over at dette ikke alltid i realiteten dekker utgiftene fullt ut, men her er det viktig å ha med en erfaren personskadeadvokat. Dette kan du som medlem i Personskadeforbundet LTN få bistand til.

Dersom du er usikker på dine rettigheter, ta kontakt med rådgiverne i Personskadeforbundet eller send en mail til post@personskadeforbundet.no

Birte Sand Rismyhr

Det har den siste tiden vært mye omtaler om at regjeringen fjerner diagnoselisten til fysioterapi og dette skaper naturlig nok bekymringer. Vi ser dessverre at det er kommet uttalelser fra blant annet politikere som er direkte feil og ønsker derfor å rette opp i dette.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!