Tryggest trafikk i Norge
21.04.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Nordmenn liker å tenke på seg som gode på det meste, men det var først i 2015 at vi ble det sikreste trafikklandet i Europa. I tall tyder det 23 drepte per million innbyggere, mot 51,1 i gjennomsnitt i EU.

Norges nye topplassering overtok vi etter svenskene som i flere år har hatt svært lave dødstall sammenlignet med resten av Europa. Vårt naboland er fremdeles relativt trygt å ferdes i med 27 trafikkdrepte per million innbyggere.

Flere land i EU har også vise til positive resultater. Eksempelvis har Danmark, som har høyest lovlig motorveifart i Norden, redusert dødsulykkene på veien med 35 prosent den siste femårsperioden og gjennomsnittlig nedgang i EU er 17 prosent.

Norge har i samme periode nær halvert antallet dødsulykker, fra 208 til 118 – eller fra 42 til 23 omkomne per million innbyggere.

Spania, Portugal og USA

Hovedgrunnene til nedgangen i trafikkdøden er ifølge forskere bedre veier og sikrere biler. Dette gjør at populære ferieland som for eksempel Spania og Portugal har betydelig reduksjon i antall trafikkdøde.

Spania er nå sikrere enn Norge var for tre år siden, mens i Portugal er det fortsatt nesten dobbelt så stor sjanse for å omkomme på veiene som i Spania.

Om vi ser over til USA, bilismens hjemland, er tallene dessverre mer nedslående. I USA dør det årlig 100 mennesker per million innbyggere i trafikken. Altså fire ganger så mange som i Norge.

100 milliarder euro

Dødstallene er altså nedadgående i EU og endte på 23 000 i 2015 – ned med 5 500 fra 2010. EU-kommisjonen har beregnet kostnadene for alle trafikkulykkene i fjor til 100 milliarder euro.

Kommisjonen peker på nyvinninger og teknologiske framskritt som årsaken til den forbedrede trafikksikkerheten og mener det i fremtiden er uante muligheter, spesielt når det gjelder selvkjør og sammenkopling av biler.

I løpet av 2016 skal det i regi av EU-kommisjonen utarbeides en overordnet plan for integrering av intelligente transportsystemer med toveis kommunikasjon mellom kjøretøyer samt mellom kjøretøyer og infrastruktur.

Kilde: Bilnorge.no

Gunn Kvalsvik

Nordmenn liker å tenke på seg som gode på det meste, men det var først i 2015 at vi ble det sikreste trafikklandet i Europa. I tall tyder det 23 drepte per million innbyggere, mot 51,1 i gjennomsnitt i EU.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!