Statsbudsjettet er på vei
03.10.2016 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

Torsdag 6. oktober legger regjeringen fram statsbudsjettet for 2017, og vi vil gjerne høre dine tanker om de forskjellige delene av budsjettet.

For ett år siden leste vi statsbudsjettet for 2016 med stor interesse og til tider gryende uro.

Vi så at satsningen på midtdelere, et fysisk trafikksikkerhetstiltak som alle vet virker, var svak i Samferdselsdepartementet.

Hos Helse- og omsorgsdepartementet noterte vi oss at budsjettet var et budsjett for de ”ressurssterke syke” som kan dra nytte av fritt behandlingsvalg og lurte på hvor opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering ble av.

Justisdepartementet ønsket å fjerne ekstrabevilginger som kontoret for voldsoffererstatning fikk etter 22. juli, selv om arbeidet med de sakene på langt nær var ferdig.

Vi ba arbeids- og sosialkomiteen om at inngangsvilkåret for arbeidsavklaringspenger skal senkes fra 50% nedsatt arbeidsevne til 30%.

Vi kritiserte kommunaldepartementet for å ikke tilføre kommunene nok midler til å være i stand til å møte utfordringene som kommer med samhandlingsreform, kommunesammenslåing og nye oppgaver.

På torsdag legges budsjettet for 2017 fram, send en e-post til birte@personskadeforbundet.no med dine reaksjoner og tanker om hvordan budsjettet påvirker deg. Merk e-posten med ¨Innspill¨.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Torsdag 6. oktober legger regjeringen fram statsbudsjettet for 2017, og vi vil gjerne høre dine tanker om de forskjellige delene av budsjettet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!