Sommer betyr høyrisiko på norske veier
01.07.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Er du redd for å fly? Det skumleste du kan gjøre i sommer er faktisk å kjøre bil, og i sommermånedene er det enda farligere enn ellers.

De siste årene har antall dødsulykker blitt redusert. Mye kan tilskrives bedre veier og solide biler. I sommermånedene stiger imidlertid tallet og UP melder at det i perioden 2013-2015 var i gjennomsnitt 57 prosent flere drepte og hardt skadde sammenliknet med de øvrige månedene i året.

Grunnen til økningen er i følge UP mer trafikk på veiene, høyere fart, uoppmerksomhet og rus.

I perioden 2013-2015 var det i gjennomsnitt 35 prosent flere alvorlige fartsovertredelser i politikontroller juni-august, sammenliknet med de øvrige månedene i året, ifølge UPs tall. På samme måte var det i gjennomsnitt 11 prosent flere rusanmeldelser.

– Det er triste tall, og vi vet mer enn noen andre konsekvensene av ulykkene. Rådet er selvsagt å ta ansvar når man kjører bil. Ikke stress og kjør for fort, minuttene man sparer kan ende opp i situasjoner som snur livet opp ned. Og selv i sommer og sol, er rus og bilkjøring aldri en god kombinasjon, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN.

UP varsler at de som tidligere vil øke sin aktivitet i sommermånedene.

– UP har mange kontroller i løpet av sommeren og har som målsetning å forebygge lidelser og tap av liv i trafikken, ved å påtale trafikanter som utgjør en risiko ved deres kjøreatferd. Til syvende og sist er det likevel bilistenes eget ansvar å opptre forsiktig og korrekt i trafikken, avslutter Dahl-Hilstad.

Gunn Kvalsvik

Er du redd for å fly? Det skumleste du kan gjøre i sommer er faktisk å kjøre bil, og i sommermånedene er det enda farligere enn ellers.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!