Pasientskadeordningen trenger en gjennomgang
24.05.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN har i lengre tid tatt til orde for en full gjennomgang av hele pasientskadeordningen. Gjerne tilsvarende gjennomgangen som gjøres i forhold til voldsoffererstatningsinstituttet.

– Forbundet jobber kontinuerlig og gjennom flere prosesser for å endre pasientskadeordningen, ønsket og målet er selvsagt at organet skal bli som det sies i mandatet – nemlig at de skal ivaretar de som blir utsatt for pasientskader på en god måte. Slik ordningen praktiseres i  dag opplever vi at den ikke i tilstrekkelig grad ivaretar pasientskadedes rettsikkerhet, understreker assisterende generalsekretær og  leder for pasientskadeutvalget Per Oretorp.

Oretorp forteller at han dagstøtt mottar henvendelser fra frustrerte medlemmer som opplever seg feilbehandlet og som har opplevd et dårlig møte med pasientskadeordningen.

– Vi kan ikke godta at vi har en ordning som fungerer slik at svært mange som har krav på erstatning aldri får den. En offentlig ordning som er kritisert av så mange, herunder også landets øverste domstol – Norges Høyesterett må evalueres slik at ordningen fungerer etter hensikt. Det er en kjensgjerning at alt for mange må gå til domstol for å få riktig erstatning. Samtidig vet vi at enda fler ikke har råd å få prøvd sin sak i rettssystemet. Når flere hundre registrerer seg i facebookgrupper, melder seg inn i Personskadeforbundet LTN, klager til pasientombud eller henvender seg til Norsk Pasientforening så er det et signal som helseministeren bør ta alvorlig, sier han.

Situasjonen blir ikke, slik Oretorp ser det, noe bedre ved flytting av Pasientskadenemda til det nyopprettete Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i Bergen som nå er i full gang.

– Flyttingen har gjort og vil gjøre situasjonen enda verre. Ikke fordi vi har noe imot flytting som sådan, men fordi flytting tar ressurser og at mye god kompetanse vil forsvinne når hovedparten av de ansatte velger ikke å bli med på lasset vestover, sier Oretorp og tillegger at saksbehandlingstiden i Pasientskadenemda/Helseklage på kort tid har blitt fordoblet slik vi advarte ville skje. At en slik omorganisering i det hele tatt skjer uten at ordningen foregås av en tilfresstillende evaluering er for meg ubegripelig og er ikke i trå med Helseministerens intensjoner om ”Pasientens helsetjeneste”.

Forbundet har i flere omganger tatt kontakt med pasientskadeorganene for å dele erfaringer og det jobbes også politisk.

-Vi er opptatt av gode dialog med myndighetene og sendte nylig et brev til helseminister Høie der vi pekte på vår bekymring og ber om en redegjøring. Vi håper statsråden tar våre innspill på alvor og vil møte oss for å høre våre erfaringer og innspill, forteller Per Oretorp.

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN har i lengre tid tatt til orde for en full gjennomgang av hele pasientskadeordningen. Gjerne tilsvarende gjennomgangen som gjøres i forhold til voldsoffererstatningsinstituttet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!