Kort om skatteregler
12.04.2016 Forfatter: Birte Sand Rismyhr

Når selvangivelsen kommer dukker det ofte opp flere spørsmål knyttet til fradrag og registrering grunnet erstatning, sykdom og pensjon. Nedfor gir vi deg en kort oversikt over hovedtrekkene, samt hvor du finner mer informasjon.

Jeg fikk utbetalt erstatning fra forsikringsselskapet i fjor. Må jeg skatte av dette?

Et oppgjør inkluderer som oftest flere erstatningsposter og deler av dette kan du være nødt til å skatte av.  Dersom du har fått utbetalt erstatning for lidt inntektstap så utbetales dette som en bruttoerstatning, noe som vil si at du også får utbetalt skatten du skal betale av erstatningsbeløpet.  Utbetalt erstatning skal som regel dekke flere inntektsår. Det er derfor viktig å føre opp lidt inntektstap for de årene det gjelder. Det samme gjelder renter på utbetalt erstatning.

Erstatningspostene for fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, menerstatning og oppreisningserstatning er i utgangspunktet skattefrie, men kan danne grunnlag for skatt av formue.  Dette er grunnen til at en kan få skatteulempe innberegnet i sluttoppgjøret. Renter på utbetalt erstatning skattes på lik linje med andre renter.

Kan jeg få særfradrag for store sykdomsutgifter?

Særfradrag for store sykdomsutgifter opphevet fra og med inntektsåret 2012. Som overgangsregel innvilges likevel fradrag for store sykdomsutgifter for personer som fikk fradrag for slike utgifter i 2010 og 2011. For mer informasjon:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/5/4/

Fra uførepensjon til uføretrygd

1.1.2015 ble uførepensjon omgjort til uføretrygd. Dette gjorde at skattleggingen gikk fra å bli skattlagt som pensjon til inntekt. For noen medførte dette en betydelig nedgang i inntekt etter skatt.  Det ble derfor fastsatt en overgangsordning for å lette overgangen. Dersom du er omfattet av overgangsordningen skal dette ha kommet frem på skattekortet.  For mer informasjon:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Pensjon-og-uforetrygd/ufore/

Hvor finner jeg mer informasjon?

 Du kan enten gå inn på skatteetaten.no eller ta kontakt på tlf 800 80 000. Du kan også bruke fradragsveilederen eller selvangivelsen-  steg for steg på nettsidene til skatteetaten. Merk at det kan være lang ventetid på telefon nå når selvangivelsen er sendt ut.

Frist for å levere inn selvangivelsen og søke om utsatt leveringsfrist er 30. april.

Birte Sand Rismyhr

Når selvangivelsen kommer dukker det ofte opp flere spørsmål knyttet til fradrag og registrering grunnet erstatning, sykdom og pensjon. Nedfor gir vi deg en kort oversikt over hovedtrekkene, samt hvor du finner mer informasjon.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!