Ingen nye endringer i barnetillegget for uføre
25.10.2016 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem har forbundet fått noen fortvilte henvendelser fra uføre som er redd for å miste barnetillegget. Dette grunnet at flere aviser hadde oppslag om hvordan regjeringen kutter kostnader i årets budsjett. Tallene de viser til er en følge av fjorårets forslag og Stortingets vedtak om regelendring fra 1.januar 2016. Det er altså ikke kommet noen nye forslag til endringer i budsjett for 2017.

I statsbudsjettet for 2016 ble det lagt frem et forslag om å erstatte det behovsprøvde barnetillegget med et standardisert barnetillegg. Dette forslo de fordi de så at det var mer lønnsomt for noen å motta trygd enn å ta jobb (for 625 av 18.790 uføre). I budsjettforhandlingene ble forslaget droppet og det ble vedtatt å videreføre det behovsprøvde barnetillegget, med noen regelendringer.

Disse endringene gikk ut på at uføretrygden og barnetillegget kan utgjøre maks 95 prosent av inntekt før uførhet (IFU). Hvis du er usikker på hva din IFU er står dette i vedtaket om uføretrygd.

For de som fikk innvilget barnetillegg før januar 2016 er det laget overgangsregler. Disse overgangsreglene varer i tre år og skal gjøre at en får mulighet til å tilpasse seg det nye regelverket.

Overgangsreglene

  • Fra 1. januar 2016 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 110 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.
  • Fra 1. januar 2017 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 105 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.
  • Fra 1. januar 2018 kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 100 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør.

Fra 1. januar 2019 gjelder det nye regelverket for alle. Da kan uføretrygden og barnetillegget ikke være høyere enn 95 prosent av inntekten en hadde før en ble ufør.

For mer info om barnetillegget se www.nav.no

https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Relatert+informasjon/endringer-i-barnetillegget-fra-2016

 

Ingeborg Dahl-Hilstad

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem har forbundet fått noen fortvilte henvendelser fra uføre som er redd for å miste barnetillegget. Dette grunnet at flere aviser hadde oppslag om hvordan regjeringen kutter kostnader i årets budsjett. Tallene de viser til er en følge av fjorårets forslag og Stortingets vedtak om regelendring fra 1.januar 2016. Det er altså ikke kommet noen nye forslag til endringer i budsjett for 2017.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!