Hjelp NAV å bli bedre
18.04.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

NAV ønsker å ha med brukere og interesserte når de lager nye digitale tjenester. I NAVs nye laboratorium NAV Lab kan du nå teste en ny digital sykmelding.

Mange av forbundets medlemmer har erfaring med NAV på både godt og vondt. Ved å delta og gi tilbakemeldinger via NAV Lab kan du påvirke utviklingen av nye tjenester og påse at de både er fornuftige og forståelige.

Personskadeforbundet LTN oppfordrer deg både til å svare på henvendelsen som gjelder digitale tjenester, men også å registrere deg som bidragsyter også fremover.

Klikk her: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Brukermedvirkning/vil-du-teste-nye-tjenester

Gunn Kvalsvik

NAV ønsker å ha med brukere og interesserte når de lager nye digitale tjenester. I NAVs nye laboratorium NAV Lab kan du nå teste en ny digital sykmelding.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!