Funkis bærer frukter
21.11.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I løpet av 2017 håper forbundet å utarbeide og etterhvert tilby medlemmer kurs- og informasjonstilbud over internett.

I første omgang jobbes det nå, sammen med Funkis og flere andre organisasjoner, med å utarbeide en enkel introduksjon til det å være likeperson.

– Videre håper jeg at vi kan bruke kursplattformen PedIT til og også lage andre typer kurs eller introduksjoner, forklarer Christina Thanger.

Vi er helt i startfasen med å lære dette programmet, og det kommer nok til å ta litt tid før vi har noen konkrete tilbud på plass. Målet er at det blir kvalitet og at det gir et godt læringsutbytte.

Funkis er en god samarbeidspartner og de er svært positive til bruken av PedIT. Thanger forteller at hun fortsatt er i læringsfasen på hvordan programmet fungerer, men gleder seg til å få mer kunnskap og til å bruke mulighetene.

– Dette blir endel av fremtiden, sier Thanger. – Gjennom å lage tilbud som kan legges på nettet, vil flere få tilgang på informasjon. Vi tenker også at det som lages kan brukes av grupper, for eksempel et lag eller styre, som sammen kan reflektere over et fagfelt.

Gunn Kvalsvik

I løpet av 2017 håper forbundet å utarbeide og etterhvert tilby medlemmer kurs- og informasjonstilbud over internett.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!