Forbundet gir ikke opp
15.11.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Tross flere løfter svikter regjeringen barn som skades. Personskadeforbundet LTN, som har kjempet for barns rettigheter i 25 år, lover å fortsette kampen.  

Barn under 16 år som får varige skader og krav på erstatning etter å ha blitt utsatt for vold, trafikkulykker og pasientskadeskader får i dag betydelig lavere erstatning enn det de over  16 år får. I desember 2015 ble det vedtatt en lovendring som gjør at barn under 16 vil få en mer rettferdig erstatning. Det sikrer altså en betydelig heving av erstatningsnivået for unge skadde.

Selv om loven ble vedtatt i desember 2015 har ikke Regjeringen satt en dato for når den nye loven skal tre i kraft.  Dette gjør at barn og unge fremdeles får en urettferdig lav erstatning.

I et brev adressert statsråd Anders Anundsen i Justis- og beredskapsdepartementet og statsråd Solveig Horne i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, peker Personskadeforbundet LTN på diskrimineringen av barn som skades.

-Barn som blir skadet i trafikkulykker, som følge av vold eller som følge av svikt i helsetjenesten opplever at den erstatningsrettslige diskrimineringen fortsetter som følge av at Justisdepartementet fortsatt ikke lar lovendring som ble vedtatt av Stortinget 18. desember 2015 trå i kraft, sier styreleder i Personskadeforbundet LTN, Hilde Valberg.

I brevet vises det til flere kommunikasjon og løftebrudd, og det pekes blant annet på et møte med departementet ved Statssekretær Vidar Brein-Karlsen 24. april 2014 der svært positive og konkrete lovnader ble gikk.

-Vi ønsker å understreke at en rettferdig kompensasjon er avgjørende for at barn skal få en reell mulighet å utnytte sitt fulle rehabiliteringspotensial og få muligheter til best mulig livskvalitet og samfunnsdeltakelse, understreker Valberg. Hun forteller at forbundet ber politikerne om en saklig begrunnelse på hvorfor den vedtatte lovendringen utsettes og ikke gis ikrafttredelsesdato.

– Selvsagt ber vi også statsrådene om å gi oss en dato for når lovendringen faktisk vil trå i kraft, det er det minste de kan gi oss, avslutter styrelederen i forbundet.

Hele brevet kan dere lese her.

Gunn Kvalsvik

Tross flere løfter svikter regjeringen barn som skades. Personskadeforbundet LTN, som har kjempet for barns rettigheter i 25 år, lover å fortsette kampen.  

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!