Folk må lære at trafikken kan være farlig
11.05.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Noen ulykker får mer oppmerksomhet enn andre. En som får minst oppmerksomhet, og burde fått mye mer fordi omfanget er så stort, er trafikkulykker. Dette hevder Anders Norvik som er lege ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin ved St. Olavs Hospital.

I en kronikk i avisen Adressa (5. mai 2016) reflekterer Anders Norvik rundt mediedekningen av helikopterulykker versus en trafikkulykker. Mens førstnevnte, eksempelvis ulykken som rammet Statoil for et par uker siden, fikk svært mye mediedekning blir trafikkulykker som tar langt flere liv i løpet av et år og ikke minst medfører så mye skade, oftest kommentert kun i form av en notis.

-Disse (trafikk)ulykkene er en del av det dagligdagse nyhetsbildet som passerer netthinnen uten særlig refleksjon og ettertanke, skriver han.

Dette mener han er med på å underbygge en falsk følelse av av trafikken er trygg.

Anders Norviks poeng er ikke at helikopterulykken fikk for mye oppmerksomhet, men at medier, sammen med myndighetene, bør være bevisst sitt samfunnsansvar også når det gjelder ulykker i trafikken. Han tror at folks kunnskap om hvor farlig trafikken faktisk er, vil føre til at folk skjerper seg når de ferdes på veiene.

-Jeg tror vi kunne fått en betydelig nedgang i antall drepte og hardt skadde dersom vi fikk øynene opp for hva som faktisk skjer, understreker Anders Norvik i sin kronikk.

Les hele kronikken ved å klikke her:

 

Gunn Kvalsvik

Noen ulykker får mer oppmerksomhet enn andre. En som får minst oppmerksomhet, og burde fått mye mer fordi omfanget er så stort, er trafikkulykker. Dette hevder Anders Norvik som er lege ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin ved St. Olavs Hospital.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!