Fem år for sikker russetid
28.04.2016 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

I dag torsdag 28. juni avholder Personskadeforbundet LTN Harstad lokallag, i samabreid med noen av nødetatene, arrangementet Trafikksikker russ. Det ble holdt for første gang i 2011.

Ildsjelene i Personskadeforbundet LTN Harstad og omegn lokallag har lagt ned utallige timer for at russen skal ha en trygg russefeiring. I år er det fem år siden den viktige markeringen først fant sted, og i følge Anne Strandbakk fra lokallaget blir temaet aldri uaktuelt.

Anne Strandbakk tok initiativ til markeringen fordi hun så hvor sårbar ungdommene er i russetiden, og hun ønsker at de skal se dette selv slik at de tar klokere valg. Nå er det fem år siden første gang vi arrangerte dette, og dessverre blir ikke temaet mindre aktuelt, sier Anne engasjert. Vi vil nå fram til russen nettopp nå når de går inn i vårens feiringer, og før de starter sommeren med ferskt sertifikat.

Personskadeforbundet LTN samarbeider med Brann- og redningsetaten og politiet. Arrangementet starter med en kortesje gjennom Harstad sentrum, der de bærer kors for de som har omkommet i trafikken de ti siste årene. Etter kortesjen samles de i Scandic Nordic Hall, der presten holder en minnestund for de omkomne. Personskadeforbundet LTN ønsker at russen selv skal føle et eierskap til arrangementet, og det er russepresidentene som leder seansen, samt musikkinnslag ved musikklinja ved Heggen videregående skole.

Vi vil gi russen noe å tenke på før de går inn i feiringa, det er faktisk alles ansvar å holde hverandre trygge, avslutter Anne Strandbakk.

Ingeborg Dahl-Hilstad

I dag torsdag 28. juni avholder Personskadeforbundet LTN Harstad lokallag, i samabreid med noen av nødetatene, arrangementet Trafikksikker russ. Det ble holdt for første gang i 2011.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!