Egenandelsordninger og statsbudsjettet for 2017
14.12.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

-Vi er fornøyde med at det blir innført automatisk frikortordning for egenandelstak 2, fordi forenklingen gjør livet lettere for syke og skadede. Når det gjelder ordningen med sykdomslisten, hadde vi ønsket oss en evaluering heller enn at den tas bort.

Blir man rammet av sykdom eller skader tvinges man inn i en verden av lovverk og regler. For de fleste oppleves dette som en påkjenning. At noen av ordningene frem til nå, i tillegg har operert med ulike aldersgrenser, har ikke gjort situasjonen bedre.

Varig syke og skadde har i flere omganger opplevd innskjerpinger i ytelser, samtidig har egenandelene til helse- og velferdstjenester økt betraktelig. Dette har dessverre medført at flere har måtte prioritere bort behandlinger.

I det nye budsjettet blir sykdomslisten avviklet. For mange er det en dårlig nyhet.

– At sykdomslisten blir avviklet betyr at de som tidligere fikk gratis behandling basert på diagnose, må betale egenandel på lik linje med andre, forklarer Rismyhr.

Videre forteller hun at reduksjonen i taket for egenbetaling under tak 2 (fra kr 2670 til kr 1990), som også ligger i rammene for det nye budsjettet, vil oppleves som positivt for de som ikke har en diagnose som står på diagnoselisten. Mens det oppleves som negativt for de som tidligere hadde fritak.

– Om du tidligere har hatt fritak for egenandelen, vil reduksjonen i taket for egenbetaling medføre en økning i utgiftene. Nå må alle betale egenandel. Vi har medlemmer med sykdommer eller skader både under og utenfor sykdomslisten, og ønsker selvsagt det beste for begge gruppene. Derfor har vi poengtert at ordningen bør være avhengig av behov, ikke bare diagnose, sier rådgiveren og legger til at vi særlig er imot en avvikling av diagnoselistene i fysioterapiordningen.

– Dette vart litt komplisert, kan du oppsummere?

– Forbundet har konkludert med at det hadde vært fornuftig å evaluere sykelisteordningen heller enn å ta den bort. På den andre siden ser vi at den tidligere diskriminerte de som har lidelser som ikke stod på listen. For eksempel de som lider av muskel- og skjelettlidelser etter ulykker og som ikke er kirurgisk behandlet. Derfor hadde vi ønsket oss en evaluering av den eksisterende ordningen heller enn å stryke sykelisteordningen, avslutter Birte Sand Rismyhr.

 

Gunn Kvalsvik

-Vi er fornøyde med at det blir innført automatisk frikortordning for egenandelstak 2, fordi forenklingen gjør livet lettere for syke og skadede. Når det gjelder ordningen med sykdomslisten, hadde vi ønsket oss en evaluering heller enn at den tas bort.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!