Charm og Personskadeforbundet LTN
10.03.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Den 1. mars startet Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp i en 20 prosent stilling ved UiO Charm (Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester). Her skal han birdra inn i et prosjekt om brukermedvirkning i rehabiliteringstjenesteforskning.

– Klinisk forskning en rekke medisinske områder er veletablert i Norge, men forskning på rehabilitering og ikke minst rehabiliteringstjenester er fortsatt begrenset. Til tross for at reddete liv også skal leves preges rehabiliteringsområdet fortsatt av manglende politisk interesse forklarer Per Oretorp. I praksis betyr det at han er en dag på Ullevål, mens de resterende er prioritert til Personskadeforbundet LTN.

Oretorp understreker at hans engasjement i Charm er direkte knyttet til forbundets arbeid for bedre helsetjenester for våre medlemmer.

-Jeg har tro på at forskningsbaserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester vil ha økende betydning for å fremme funksjon, deltagelse og livskvalitet for en rekke personer med ervervede skader og for å utnytte egne og samfunnets ressurser best mulig. Min kompetanse og erfaringer fra forbundet, og vårt fokus på god og effektiv samhandling mellom brukermedvirkere og forskere vil ytterligere øke kunnskapen på feltet og utgjøre et viktig bidrag til utvikling av helsetjenester som preges av samhandling og kontinuerlige behandlingsforløp, sier han.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Gunn Kvalsvik

Den 1. mars startet Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp i en 20 prosent stilling ved UiO Charm (Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester). Her skal han birdra inn i et prosjekt om brukermedvirkning i rehabiliteringstjenesteforskning.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!