Bruk hjelm i alpinbakken
29.02.2016 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Etter den varmeste januarmåneden i manns minne har snøen lokket mange ut i det hvite. I forbindelse med vinterferie kryr det av folk i alpinbakker over det ganske land, – de fleste heldigvis med hjelm på hodet.

 

De fleste er stort sett veldig flinke til å bruke hjelm når de skal stå alpint eller på snowboard. Unntakene finner vi, paradoksalt nok, hos de som kjører noen få turer i året og snittalderen er noe høyere. Det er også en klar tendens i at færre bruker hjelm når de kjører brett.

Hjelmen beskytter hjernen vår
Gjennom årene har Personskadeforbundet LTN hatt kontakt med flere som har blitt påført skader i alpinbakken. Erfaringen er at hjelm både beskytter og reduserer faren for hodeskader dramatisk.

-Våre erfaringer samsvarer med større undersøkelser som anslår at hele 70 prosent av hodeskadene kunne vært unngått eller blitt mindre alvorlige, dersom den skadde hadde brukt hjelm, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad.

Hjernen vår er sårbar og når farten blir høy er det ekstra viktig å beskytte den. Hjelm er det mest effektfulle virkemiddelet for å beskytte hjernen.
– Symptomene ved en lett hodeskade er ofte forbigående. Vi snakker om hodepine og kvalme, svimmelhet og ustøhet. Nedsatt hukommelse for hva som skjedde før eller etter skaden, kan antyde at skaden er alvorligere, forklarer Dahl-Hilstad.

Voksne som forbilde
Tall fra Alpinanleggenes Landsforening forteller om en generell positiv utvikling i hjelmbruk, og at hele 86 prosent av barn under tretten år bruker hjelm i alpinbakken. Statistikken blir imidlertid dårligere etterhvert som alderen stiger.

– Barn lærer av foreldre. Har man barn bør man selvfølgelig være et godt forbilde for barna sine og selv bruke hjelm. Det er en liten investering som kan være forskjellen mellom lett og alvorlig hodeskade, understreker generalsekretæren i Personskadeforbundet LTN.

Og når vi først er inne på det, kan vi slå fast at alkohol og promille ikke hører hjemme i alpinbakkene. Man trenger et klart hode når man skal drive med fartsfylte aktiviteter.

Kjøp eller lån hjelm
Siden nittitallet har det blitt vanlig å tilby utlån av hjelmer i alpinanleggene. I praksis betyr det at man på mange skisteder får låne gratis eller leie hjelm til en svært gunstig pri

Det økte fokuset på hjelm, mener Dahl-Hilstad kan sees i sammenheng med mer kunnskap om hjernens sårbarhet. Forbundet er imidlertid ikke fornøyde før alle i alpinbakken bruker hjelm.
– Jeg er fornøyd med at også alpinfolket har forstått hvor sårbar hjernen vår er. Mer hjelm og mindre alvorlige hodeskader, verre er det ikke. Jeg tilhører selv kategorien voksen snowboardkjører med hjelm. Den er en selvfølgelig del av påkledningen hos både små og store. Med alt jeg vet, hadde jeg aldri turt å sette utfor uten hjelm på hodet, avslutter hun.

SKIVETTREGLER I ALPINBAKKEN (KILDE: RØDE KORS)

1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.

3. VIKEPLIKT
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. FORBIKJØRING/UTFORKJØRING
Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. STOPP I NEDFARTEN
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. TIL FOTS I NEDFARTEN
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. SKISTOPPERE/FANGREMMER
Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9. RESPEKTER SKILT
Følg skilting, merking og anvisninger.

10. HJELP TIL VED ULYKKER
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

 

Gunn Kvalsvik

Etter den varmeste januarmåneden i manns minne har snøen lokket mange ut i det hvite. I forbindelse med vinterferie kryr det av folk i alpinbakker over det ganske land, – de fleste heldigvis med hjelm på hodet.

 

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!