Nyhetsarkiv 2016
NN

Når du blir utsatt for en ulykke, går ofte mye tid med til å sette deg inn i rettigheter, plikter og prosesser. Mange leter etter en forutsigbarhet, og bruker dyrebare krefter på å finne fram i et ukjent system.

Birte Sand Rismyhr

Det har den siste tiden vært mye omtaler om at regjeringen fjerner diagnoselisten til fysioterapi og dette skaper naturlig nok bekymringer. Vi ser dessverre at det er kommet uttalelser fra blant annet politikere som er direkte feil og ønsker derfor å rette opp i dette.

Per Oretorp

For et år siden, 18. desember 2015, vedtok et enstemmig Storting å endre loven slik at en skulle stoppe diskrimineringen av alvorlig skadde barn.

Gunn Kvalsvik

-Vi er fornøyde med at det blir innført automatisk frikortordning for egenandelstak 2, fordi forenklingen gjør livet lettere for syke og skadede. Når det gjelder ordningen med sykdomslisten, hadde vi ønsket oss en evaluering heller enn at den tas bort.

Gunn Kvalsvik

I løpet av året har 61 prosent av den norske befolkning gjort en frivillig innsats, det har vært alt fra loddselgere, nattravner, dirigenter, klubbledere og samlere.  Blant medlemmene i Personskadeforbundet LTN er prosententandelen høy.

Birte Sand Rismyhr

Vi går nå inn i desember hvor det blir brukt mer levende lys, det kokes og stekes mer mat enn vanlig og det brukes flere elektriske artikler. Dette gjør også at desember er årets klar verste brannmåned.  Vi oppfordrer derfor alle til å teste og skifte batteri 1.desember hvert år, siden dette er Røykvarslerens dag!

Gunn Kvalsvik

Den 22. november var over 200 personer samlet på Litteraturhuset i Oslo for å lære mer om sammenhengen mellom trening og hjernen. For de som gikk glipp av seminaret finnes det i sin helhet på Hjernerådet sine hjemmesider (se linken under).

Gunn Kvalsvik

I løpet av 2017 håper forbundet å utarbeide og etterhvert tilby medlemmer kurs- og informasjonstilbud over internett.

Gunn Kvalsvik

For mange av medlemmene i Personskadeforbundet LTN forbindes NAV med måneder med saksbehandling, dokumentinnsamling og ikke minst venting. Nå melder arbeidsminister Haugli ny praksis for direktoratet.

Gunn Kvalsvik

Tross flere løfter svikter regjeringen barn som skades. Personskadeforbundet LTN, som har kjempet for barns rettigheter i 25 år, lover å fortsette kampen.  

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!