Whiplash -forsikret og rettsløs?
10.04.2015 Forfatter: Frank Gjelsøy

Mange av Personskadeforbundet LTNs medlemmer har fått whiplashassosierte skader og forbundet har i 30 år arbeidet for å styrke denne pasientgruppes rettigheter både ift diagnostisering og behandling, men ikke minst i forhold til retten til å få rettferdig erstatning når skaden blir varig og leder til uførhet.

Denne gruppe skadde møter en rekke utfordringer medisinsk, juridisk, økonomisk og sosialt. Sveriges radio P1 sendte like før påske en reportasje som viser på at situasjonen for denne gruppe ikke er noe særdeles bedre på andre siden grensen. Reportasjen belyser temaer som i aller høyeste grad er aktuelle her i Norge. Personskadeforbundet LTN vil fortsette å arbeide for at de som blir rammet av denne type skader får nødvendig og riktig behandling og ikke minst rettferdig erstatning.

Sveriges radio

Frank Gjelsøy

Mange av Personskadeforbundet LTNs medlemmer har fått whiplashassosierte skader og forbundet har i 30 år arbeidet for å styrke denne pasientgruppes rettigheter både ift diagnostisering og behandling, men ikke minst i forhold til retten til å få rettferdig erstatning når skaden blir varig og leder til uførhet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!