Vår ønskeliste til NAV
13.04.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Direktørstolen står for tiden tom hos NAV. Personskadeforbundet LTN vil gjøre det enkelt for neste direktøren ved å lage en ønsket arbeidsliste for hva NAV bør sette fokus på.

Først på vår liste står det at  det bør gis mer tid til brukeroppfølging, slik at det faktisk blir mulig å opprette et fruktbart samarbeid mellom den skadde og saksbehandler.

– Vi ser at det i dag er begrenset med tid i oppstarten av samarbeidet, noe som igjen gjør at en ikke får fullt innblikk i den enkeltes sak og har en tendens til å begrense heller enn å sammen se mulighetene, sier Birte Sand Rismyhr.

– Kanskje burde saksbehandlerne måles mer på kvalitet enn kvantitet, noe som for eksempel handler om å ha mer tid til hver enkelt bruker.

Skjema og språk
I tillegg har vi et brennende ønske om å gjøre noe med skjemavelde. Det må være både mening og fornuft i hvilke skjemaer som skal fylles ut. Mange blir utmattet av å fylle ut og levere inn de samme opplysningene om og om igjen.

– Å få til et system som lettere forklarer hvilke rettigheter en har hadde også vært fantastisk. Usikkerheten å ikke vite, er for mange svært belastende. Her handler det selvsagt om språk og om form, sier Sand Rismyhr.

Bedre samarbeid internt i NAV

Etter sammenslutningen har ikke NAV klart å få til få til målet om sømløse overganger. I dag ender en fort opp med å må gå til ulike dører og saksbehandlere, altså blir kasteballer i systemet.

– Sist og ikke minst, vi ønsker oss veldig et NAV-ombud. Et organ som kan bistå i  klagesaker og ivareta retter og plikter til brukerne. Vi håper den nye direktøren ser det samme som oss, og melder dette behovet videre, avslutter Birte Sand Rismyhr.

Gunn Kvalsvik

Direktørstolen står for tiden tom hos NAV. Personskadeforbundet LTN vil gjøre det enkelt for neste direktøren ved å lage en ønsket arbeidsliste for hva NAV bør sette fokus på.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!