Trafikksikkerhet er et felles ansvar
13.10.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

For nesten et år siden ble Petter Omsland Nikolaisen påkjørt og drept av en bilist ved Gardermoen. I anledning av ulykkens ettårsdag, søndag 11.10.15, ble det arrangert en minnestund på stedet hvor ulykken skjedde.

Arrangørene understreket at de ønsker å minne alle trafikanter, både bilister og syklister, om viktigheten av hensynsfullhet og medmenneskelighet ved ferdsel i trafikken.

I en tid hvor diskusjonen om “hvem som har rett til veien” ikke alltid er like saklig og konstruktiv, anser vi det som formålstjenlig at alle parter i diskusjonen minnes om konsekvensene av slike verdier mistes av syne.

Personskadeforbundet LTN holdt appell

Flere av Personskadeforbundet LTNs medlemmer var blant de 150 oppmøtte på Gardermoen og assisterende generalsekretær Per Oretorp holdt appell. Dette er det han sa:

”Først vil jeg takke familien Omsland Nicolaisen og Knut Sande for at vi ble invitert å dele denne ettermiddagen med dere og hedre minnet av Petter.
 

Petters død er meningsløs. 

Trafikksikkerhet er ikke et politisk ansvar, det er et felles ansvar. Alle har rett å ferdes i trafikken og vi har alle et ansvar for å skape trygghet og sikkerhet for oss selv og for våre medtrafikanter. 

Hvis vi som er samlet her i dag husker Petter når vi kjører eller sykler hjem, hvis vi husker Petter og letter litt på gassen når det går litt fort, hvis vi husker Petter og parkerer bilen dagen etter en fest, hvis vi husker Petter og velger ikke å irritere oss så forferdelig over andre trafikanter men velger å hjelpe hverandre og ta hensyn til hverandre. 

Da vil vi alle skape sikkerhet i trafikken, da vil vi redde liv. Hvis minnet av Petter hjelper oss med dette så vil ikke hans død bli mindre meningsløs men hans liv vil gi en mening og Petter vil redde liv. 

På den måte vil Petters liv skape mening for andre og Petters minne vil leve videre.”

Gunn Kvalsvik

For nesten et år siden ble Petter Omsland Nikolaisen påkjørt og drept av en bilist ved Gardermoen. I anledning av ulykkens ettårsdag, søndag 11.10.15, ble det arrangert en minnestund på stedet hvor ulykken skjedde.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!