Positive tall fra trafikken
25.08.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I år har 65 mennesker mistet livet i trafikken fra januar til august. Det er selvsagt for mange, men det er en dramatisk reduksjon fra samme periode i fjor. Da var nemlig dødstallet 93.

I juli-trafikken omkom  16 personer. Vanligvis ligger dette tallet noe høyere. Vi snakker om ti menn og seks kvinner, og av de omkomne var det fire bilførere, fire bilpassasjerer, fem motorsyklister, en syklist, en fotgjenger og en annen trafikant.

– Vi er selvsagt glade for at det er 26 færre dødsfall enn i tilsvarende periode i 2014 da hele 93 personer mistet livet i trafikken, sier Personskadeforbundet LTNs generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Den nedadgående kurven som syner trafikktallene i en tiårsperiode, gir ifølge generalsekretæren håp for fremtiden. Hun understreker at tallene ikke må bli en hvilepute, og at forbund holder trøkket:

– Gjennomsnittet for årets sju første måneder i tiårsperioden 2005-2014 er 113 omkomne. Vi snakker om en nedgang på nesten 20 prosent. Selv om vår visjon er at ingen skal dø, er vi glade for kurven går i rett retning, sier hun.

Færre drept i single- og møteulykker

Tallmaterialet fra SSB, gir også en indikasjon om hvordan trafikkulykker med dødelig utfall skjer og derfor også hvor de største utfordringene ligger fremover.

-55 prosent av alle trafikkdrepte hittil i år omkom i forbindelse med single- og møteulykker. 22 personer ble drept i singelulykker og 15 omkom i møteulykker. Dette er en nedgang fra i fjor da tallene var henholdvis 33 og 36 personer, tilsvarende en andel på 74 prosent, forklarer hun.

Kilde: ssb.no

 

 

Gunn Kvalsvik

I år har 65 mennesker mistet livet i trafikken fra januar til august. Det er selvsagt for mange, men det er en dramatisk reduksjon fra samme periode i fjor. Da var nemlig dødstallet 93.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!