Politikken nær deg
10.09.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Det nærmer seg kommunevalget, og vi har i månedsvis kunne følge debatter i sentrale- og lokale mediekanaler. Mens noen har sitt parti, er flere usikre. Et tips kan være å se hvordan politikerne ønsker å  tilrettelegge for folk med nedsatt funksjonsevne.

Denne uken arrangerte FFO en politisk debatt under tittelen Robuste kommuner for hvem?.  I løpet av halvannen time fortalte et knippe folkevalgte fra Oslo hvordan partiene mente deres politikk var tilrettelagt for mennesker og familier med utfordringer.

– Det var et godt initiativ og et viktig politisk område, sier Personskadeforbundet LTNs Birte Sand Rismyhr, som var tilstede under debatten.

Hun mener imidlertid det ble svært kort tid, og altfor mye fokus på universell utforming. Rismyhr tror debattene og partienes ulikheter ville blir tydeligere dersom tema som samhandlingsreformen, konkrete tiltak for personer og familier som trenger oppfølgning og rehabiliteringsplaner.

Sjekk partiprogrammene der du bor
Lokalpolitikken som styrer rehabilitering og tilrettelegger for familier og enkeltpersoner med helseutfordringer er varierende. I tillegg endrer ofte de ”normale” politiske skillelinjene seg i kommunepolitikken og defineres mer i henholdt til hvilken koalisjoner som blir skapt.

– For deg som ikke allerede har bestemt deg, kan det være en idé å se hvordan lokale politiske partier behandler dine hjertesaker. Hva er viktig for deg? Har det eller de sittende partiene gjort en god jobb i forhold til hva de har lovet? Det står gjerne mye i partiprogrammene som ikke nødvendigvis kommer opp i politiske debattene, og det kan være lurt å bruke tid på disse anbefaler generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad. Husk at vi har også en viktig stemme inn i de politiske debattene, og vi kan også sette dagsorden.

For gode refleksjoner og spørsmål last ned og les FFOs hefter som er laget i forbindelse med valget om en uke.

Robuste kommuner – for hvem?

Gunn Kvalsvik

Det nærmer seg kommunevalget, og vi har i månedsvis kunne følge debatter i sentrale- og lokale mediekanaler. Mens noen har sitt parti, er flere usikre. Et tips kan være å se hvordan politikerne ønsker å  tilrettelegge for folk med nedsatt funksjonsevne.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!