Politikk viktigere enn skadde pasienter
13.09.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Både Personskadeforbundet LTN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som til sammen representerer rundt 300.000 medlemmer, er sterkt kritiske til følgene av å flytte Pasientskadenemnda (PSN) til Bergen, slik Helse- og omsorgsdepartementet går inn for.

Dette kommer frem i en artikkel publisert i Dagbladet i dag, den 13. september.

– Vi føler at hensynet til pasientene må vike for ønsket politikk fra regjeringens side i denne saken. Det er uheldig at det ikke foreligger en konsekvensutredning forut for en så omfattende omorganisering og flytting av nemnda, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN til Dagbladet og legger til:

– Etter vår oppfatning er det også kritikkverdig at flyttebeslutningen synes å være tatt uten at representanter for brukere eller andre berørte parter av ordningen har fått anledning til å delta i forarbeidet. Dette styrker vår oppfatning om at beslutningen er basert på andre hensyn enn hensynet til pasienter og brukere, og vi frykter at konsekvensene av dette vil ramme dem som pasientskadeordningen faktisk er til for og skal beskytte, sier Oretorp.

I Dagbladets artikkel innrømmer også Høie at det er distriktspolitikk som gjorde utslaget når det ble besluttet at klageorganet skal flyttes, og fremholder at det er et mål å etablere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

Gunn Kvalsvik

Både Personskadeforbundet LTN og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som til sammen representerer rundt 300.000 medlemmer, er sterkt kritiske til følgene av å flytte Pasientskadenemnda (PSN) til Bergen, slik Helse- og omsorgsdepartementet går inn for.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!