Opptrappingsplan for rehabilitering er dessverre utsatt
06.10.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN skriver i et høringsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet at det er svært beklagelig at den utlovde opptrappingsplanen for rehabilitering, som tidligere var varslet å foreligge denne høst, er utsatt på ubestemt tid.

Forbundet har i en årrekke arbeidet for å øke fokuset på rehabilitering. Begrunnelsen er at rehabilitering er like viktig som akutte og livreddende helsetjenester. Et reddet liv, skal som kjent også leves.
I høringsbrevet understrekes behovet for at en opptrappingsplan for rehabilitering raskt kommer på plass. Det er, for oss, et tankekors at av alle de pasienter som årlig pådrar seg alvorlige hjerneskader så er det i dag mindre en halvparten som får den rehabilitering de har krav på og som i tillegg til å være den dokumentert mest effektive også har vist seg å være den billigste.

Fritt rehabiliteringsvalg

I det samme høringsbrevet skriver Personskadeforbundet LTN at vi stiller oss positive til retten til fritt behandlingsvalg også skal omfatte rehabiliteringstilbud, og herunder private rehabiliteringsinstitusjoner, med avtale med de regionale helseforetak.

En slik løsning må imidlertid sikre at det er den enkelte pasients rehabiliteringsbehov som legges til grunn, og ikke kun diagnosen. Her ligger det er premiss om at den enkelte behandlingsinstitusjon faktisk har riktig kompetanse.

Forbundet skriver: ”Uansett valg av teknisk løsning vil en nettbasert modell være for komplisert for enkelte diagnosegrupper og for svært mange mennesker. Etter vår oppfatning er det nødvendig at det i tillegg etableres en veiledningstjeneste slik at alle uansett alder og funksjonsevne gis reell mulighet å benytte seg av ordningen med fritt rehabiliteringsvalg og faktisk får den rehabilitering som pasienten har behov for.

I Personskadeforbundet LTNs høringssvar advares det i tillegg mot en nedprioritering av rehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten. Svært mange pasienter har behov for et spesialisert rehabiliteringstilbud som private rehabiliteringsinstitusjoner ikke har nødvendig kompetanse på.

POLITISK ARBEID

Som interesseorganisasjon jobber Personskadeforbundet LTN systematisk for å påvirke myndighetene til å ivareta våre sine interesser særing innenfor helse, juss og samferdsel. Dette gjør vi blant annet i form at å skrive høringssvar til komiteer eller departement.  

Gunn Kvalsvik

Personskadeforbundet LTN skriver i et høringsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet at det er svært beklagelig at den utlovde opptrappingsplanen for rehabilitering, som tidligere var varslet å foreligge denne høst, er utsatt på ubestemt tid.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!