Nasjonal traumeplan er snart ferdig
07.09.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Arbeidet med Nasjonal Traumeplan, Traumesystem i Norge 2015, er inne i sluttfasen. Personskadeforbundet LTNs forslag og innspill får bred støtte.

De siste to årene har en tverrfaglig gruppe jobbet for å levere en ny nasjonal traumeplan. Arbeidet som skal ferdigstilles til høsten skal i følge Torben Wiborg, leder for Nasjonal kompetansetjeneste, inneholde mer SKAL enn MÅ.

I arbeidsgruppen har Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp sittet som representant for skadde. I et intervju med LEVE MED i juni understreket Wiborg viktigheten av å ha med stemmer fra de det faktisk gjelder.

Oretorp er selv svært fornøyd med hvordan forbundets innspill og kunnskap har blitt ivaretatt i arbeidet med planen.

– Vi er nå i sluttfasen av arbeidet og jeg vet at planen vil inneholde mange av innspillene forbundet har kommet med. Det er vi svært fornøyd med. Nå gleder jeg meg til å sluttføre, levere den til fagdirektørene i de regionale helseforetakene og håpe at våre forslag og innspill blir tatt på alvor, sier Oretorp.

Gunn Kvalsvik

Arbeidet med Nasjonal Traumeplan, Traumesystem i Norge 2015, er inne i sluttfasen. Personskadeforbundet LTNs forslag og innspill får bred støtte.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!