Mer kunnskap for ikke å diskriminere
10.12.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, den 03. desember, ble det lansert en rapport fra det sivile samfunn om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Rapporten, som er utarbeidet av FFO, SAFO og Unge Funksjonshemmede, understreker de mange områdene det i dag foregår diskriminering.

Et viktig poeng i det som også blir omtalt som skyggerapporten, er at det foregår mye forskjellsbehandling. Mens det noen steder er gode systemer, fungerer det dårlig andre. Mye av dette skyldes manglende kunnskap, og statistikk og data som er segmentert. Altså ikke bare om diskriminering som sådan, men om de ulike gruppene med nedsatt funksjonsevne.

Det handler om tilgang, informasjon, assistanse, utdanning, arbeidsliv og hverdag.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som mottok rapporten, understreket at målet om like muligheter for alle står høyt på listen for regjeringen.

Les hele rapporten her.

Gunn Kvalsvik

I forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, den 03. desember, ble det lansert en rapport fra det sivile samfunn om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!