Høringsrush på sekretariatet
07.10.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

De nærmeste dagene kan det være vanskelig å nå gjennom på telefon, det er fordi Personskadeforbundet LTNs sekretariat jobber på spreng for å sikre seg høringer i stortingskomitéer og hos politikerne. 

– Høsten betyr tid for høringer og politiskrettet arbeid. For Personskadeforbundet LTN betyr det involvering i høringer fra stortingskomitéer som for eksempel helse- og sosial, justis, arbeid og sosial, og finans. Konkret handler det om å gi innspill og å dele erfaringer, forklarer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad. Dette arbeidet er viktig for alle medlemmene våre, det er her vi kan gjøre den største forskjellen som gjelder alle som rammes av skade.

De nærmeste dagene blir det fullt fokus på hvilke saker og temaer vi ønsker å drøfte med politikere. Forbundet har heldigvis etter mange års systematisk jobbing blitt en kjent aktør også i myndighetskretser, noe som innebærer at det er lettere å involveres og å møte i komitéene

Gunn Kvalsvik

De nærmeste dagene kan det være vanskelig å nå gjennom på telefon, det er fordi Personskadeforbundet LTNs sekretariat jobber på spreng for å sikre seg høringer i stortingskomitéer og hos politikerne. 

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!