Hjelp til familier med alvorlig syke barn
24.09.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

I en artikkel i VG forteller arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) at han ønsker å gi foreldre til syke barn lønn i fem år. Ministeren vil gjøre dette ved å fremme et forslag til lovendring, og målet er å gi foreldre til alvorlig syke barn økonomisk trygghet.

– Jeg løfter nå en ny reform for å hjelpe noen av de svakeste og mest hardtarbeidende gruppene i landet vårt: foreldre med alvorlig syke barn, sier Eriksson i intervjuet med VG.

PERSONSKADEFORBUNDET LTN er fornøyde

Personskadeforbundet LTN har mange medlemmer med alvorlig skadde barn som vil få nødvendig hjelp og støtte dersom lovforslaget går igjennom.

– Når et barn blir skadet rammes familien hardt. Selv om økonomi ikke kan snu helsesituasjonen, kan forslaget gjøre at familiens økonomi blir mer forutsigbar, sier Birte Sand Rismyhr.

Frem til nå har det vært utfordrende for foreldre å få innvilget pleiepenger ved langvarig sykdom eller skade. Spesielt utfordrende er situasjoner der barnet har en varig skade eller er stabilt ustabil.

– Vi ser det derfor som positivt at det nå er spesialisthelsetjenesten og ikke NAV som skal vurdere behov for pleiepenger. Forslaget vil gjøre hverdagen mer forutsigbart for foreldrene, understreker Rismyhr.

HER ER FORSLAGET ERIKSSON VIL FREMME OVERFOR STORTINGET, OG SOM VIL GI FORELDRENE BEDRE TILGANG TIL PLEIEPENGER:

** – En dagkonto på 1300 dager (5 år ved sammenhengende uttak) per barn, som begge foreldrene kan trekke av.

** Ordningen gir 100 prosent lønnskompensasjon i 260 dager (1 år) og 66 prosent kompensasjon i 1040 dager (4 år)

** Dagens ordning, hvor foreldrene må betale for syv karensdager ved barnets sykehusinnleggelse, fjernes.

** Diagnoser fjernes som grunnlag for om barnets sykdom utløser pleiepenger:

– Hvis spesialisthelsetjenesten fastslår at det er et pleiebehov fra foreldrene, skal det være nok. Dagens strenge krav til «livstruende og svært alvorlig sykdom» fjernes. I tillegg inkluderes nå varig syke barn i ordningen. Det betyr at flere grupper av syke barn nå vil få rett til pleiepenger.

** Utvidelsene anslås å koste om lag 425 millioner kroner.

** Aldersgrensen for å få pleiepenger økes fra 12 til 18 år (barnets alder).

Kilde: vg.no

Gunn Kvalsvik

I en artikkel i VG forteller arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) at han ønsker å gi foreldre til syke barn lønn i fem år. Ministeren vil gjøre dette ved å fremme et forslag til lovendring, og målet er å gi foreldre til alvorlig syke barn økonomisk trygghet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!