Endelig egen barneavdeling på Sunnaas sykehus
03.11.2015 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Fredag 30. oktober åpnet Norges første enhet for barn og unge med behov for kompleks rehabilitering på Sunnaas sykehus HF. Hit kommer barn og ungdom med hodeskader, multitraume og ryggmargsskadde.

I en pressemelding forteller Marianne Holth Dybwad, daglig leder i Sunnaasstiftelsen, hva Sunnaasstiftelsen har bidratt med til den nye barne- og ungdomsenheten:

-Det er det offentlige som har ansvaret for at pasienter i Norge får et godt rehabiliteringstilbud og mulighet for et godt liv preget av mestring og glede etter en alvorlig sykdomsperiode eller skade. Men vi i Sunnaasstiftelsen vet at hver enkel pasient trenger, og fortjener, så mye mer enn det offentlige kan gi. Derfor jobber vi hver eneste dag for å samle inn penger slik at vi kan gå inn i prosjekter for å støtte oppom i gapet mellom de offentlige bevilgningene og behovet fra hvert enkelt menneske”.

Endelig
Personskadeforbundet LTN gratulerer Sunnaas sykehus med avdelingen.

– Vi håper nå at det offentlige følger etter, slik at alle barn – over hele landet – kan få et slikt tilbud, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Sammen med ekspertene fra Sunnaas sykehus har stiftelsen kartlagt hvilke behov barn- og unge har til sitt rehabiliteringsopphold. De så tidlig behovet for et leke- og uteområde, både for fri lek med familie og søsken, men også til spesifikk rehabiliteringstrening. Samtidig måtte det inn tekniske hjelpemidler og hyggelige inneområder.

I meldingen skriver stiftelsen at uteområdet har et stort lekeapparat som kan brukes av gående og rullestolbrukere. Det har hindre og utfordringer som gjør at det er like aktuelt å bruke i fri lek som i trening med fysioterapeuter. Ute finner vi også et flott sanseområde, shuffleboard-bane og sitteplasser som er godt skjermet og gir den roen brukerne trenger.

En annen nyvinning er et bevegelhjelpemiddel, “Innowalk”. Dette er et treningsapparat som gjør at pasienten kan komme opp i stående posisjon og få tilført bevegelse.

-Etter mange år kamp har det endelig blitt en egen avdeling for barn på Sunnaas. Når barn skal bo over lengre tid på ett sted vet vi hvor viktig det er at det er tilrettelagt, og ikke minst at de er sammen med andre barn, understreker Dahl-Hilstad.

Gunn Kvalsvik

Fredag 30. oktober åpnet Norges første enhet for barn og unge med behov for kompleks rehabilitering på Sunnaas sykehus HF. Hit kommer barn og ungdom med hodeskader, multitraume og ryggmargsskadde.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!