• Forside
  • Nyheter
  • Barns rettigheter styrkes - milepæl i forbundets historie
Barns rettigheter styrkes - milepæl i forbundets historie
24.04.2015 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

Assisterende generalsekretær Per Oretorp kunne bryte inn på forbundets regionkonferanse i dag med gledelige nyheter. Regjeringen la i dag i Statsråd fram lovforslag om endrede regler for barns rett til erstatning. – Takket være fantastisk arbeid fra mange over lang tid ser vi endelig resultater, sier en glad Oretorp.

Regjeringen la i dag i Statsråd frem lovforslag om endrede regler gjeldende barns rett til erstatning. Forbundets 23 år lange kamp for å endre reglene slik at også barn får en rettferdig erstatning gir til slutt resultater.
-Lovforslaget som er fremlagt vil vesentlig styrke erstatningsvernet til barn som blir skadet i trafikkulykker, som følge av feil eller svikt i helsetjenesten eller som følge av kriminelle handlinger, forteller Per Oretorp.

Det har tatt lang tid å få gjennomslag, men takket vare et fantastisk arbeid fra medlemmer, landsstyre og sekretariat og forbundets juridiske nettverk, opplever vi i dag en milepæl i forbundets 31 år lange historie.

Proposisjonen kan leses i sin helhlet her https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/prop.-110-l-2014-2015/id2407649/
Saken skal nå behandles av Stortinget i vanlig ordning, og vi kommer til å følge denne prosessen videre nøye, avslutter en fornøyd Oretorp.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Assisterende generalsekretær Per Oretorp kunne bryte inn på forbundets regionkonferanse i dag med gledelige nyheter. Regjeringen la i dag i Statsråd fram lovforslag om endrede regler for barns rett til erstatning. – Takket være fantastisk arbeid fra mange over lang tid ser vi endelig resultater, sier en glad Oretorp.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!