Nyhetsarkiv 2015
NN

Mottar du uføretrygd og har rett på skattefradrag etter overgangsregelen, har Skatteetaten allerede tatt høyde for det i beregningen av nytt skattekort. Det kan likevel være lurt å sjekke skattetrekksmeldingen nøye.

Gunn Kvalsvik

I forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, den 03. desember, ble det lansert en rapport fra det sivile samfunn om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Per Oretorp

Den 7. desember får regjeringen gjennomslag i Stortinget for å flytte Pasientskadenemnda (PSN) til Bergen i forbindelse med opprettelsen av et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Per Oretorp

I dag er det 30 år siden FN utropte 5. desember som frivillighetsdagen og snart 32 år siden Personskadeforbundet LTN (da Landsforeningen for Trafikkskadde) ble stiftet. Stiftet av frivillige som ville at de som ble berørt av skade skulle finne støtte i hverandre og oppleve fellesskap.

NN

I årets statsbudsjetthøringer i Stortingets justiskomité brukte Personskadeforbundet LTN mye av sin høringstid på bekymringer knyttet til de varslede kutt i bevilgningen til Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Forbundet viste blant annet til at kuttene var basert på feilaktig forståelse av erstatningsrettslige prosesser. Dersom det ble kutt i bevilgninger ville det medføre enda lengre saksbehandlingstid samt at KFV ville bli tvunget til å overføre ressurser fra regressarbeid og innkreving fra dømte voldsutøvere.

Gunn Kvalsvik

Den 12. november i år fastslo Høyesterett at staten skal holdes erstatningsansvarlig etter at en tolv år gammel gutt utviklet MS etter en MMR-vaksine. Nå forteller Norsk Pasientskadeerstatning til NRK at de også ønsker å se på andre vaksinesaker.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Et ukjent antall barn har betalt prisen for at de barna som skades i fremtiden sikres en rettferdig erstatning. For 23 år siden begynte forbundets arbeid for å styrke barns rettsikkerhet, og den eneste grunnen til at det har tatt så lang tid er politikernes manglende forståelse for problemet.

 

Gunn Kvalsvik

En 25 år gammel mann fikk medhold av Høyesterett i at staten er erstatningsansvarlig etter at han utviklet MS etter å ha fått MMR-vaksine da han var tolv år gammel.

Gunn Kvalsvik

I en artikkel i Dagbladet kommer det frem at i USA får ikke fotballspillere under ti år heade for å redusere faren for hodeskader.

Gunn Kvalsvik

Fredag 30. oktober åpnet Norges første enhet for barn og unge med behov for kompleks rehabilitering på Sunnaas sykehus HF. Hit kommer barn og ungdom med hodeskader, multitraume og ryggmargsskadde.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!