Uklart om rehabilitering i statsbudsjettet
14.10.2014 Forfatter: Birte Sand Rismyhr

Det snakkes om økt sykehusbehandling og fritt sykehusvalg, men de praktiske konsekvensene pakkes inn med ord og resultatet blir uklart.

Personskadeforbundet LTN leser budsjettproposisjonen fra Helsedepartementet som et dokument som handler om effektivisering heller enn kvalitet. Valgfriheten i behandling skal økes og vi blir i større grad framstilt som forbrukere av helsetjenester i stedet for brukere.

Statsministeren og finansministeren har fått mye kritikk i media for å ha levert det som kalles et usosialt budsjett, og mediene har hatt fokus på arbeid, trygd og skatteletter. Helseminister Bent Høie la stolt frem et budsjett som gir mer til sykehusene og som belønner effektivitet og ferdigbehandling.

Det helseministeren ikke har gjort er å gi oss et bilde av hvordan han mener rehabilitering bør foregå. Det skal fremlegges en rehabiliteringsmelding i 2015, men det gis ingen signaler om når eller i hvilken form. Helseministeren skriver også at rehabilitering skal skje nær der brukeren bor, uten å si noe mer om hvordan dette skal gjøres.

Det ser ut som det kan komme en dreining mot kommuner i budsjettet, og ministeren har satt av penger til et prosjekt som skal kartlegge kommunenes kompetanse. Det oppfordres også til interkommunalt samarbeid. Dette er spennende, og vi håper det gir en større forutsigbarhet, likhet og et bredere tilbud for brukerne.

Den største usikkerheten i årets budsjett knytter seg til den udefinerte avbyråkratiseringen og effektiviseringen. Det legges i budsjettet opp til en betydelig innsparing som skal føres tilbake til “produksjon”, men det er uklart hvordan dette skal gjennomføres og det er heller ikke satt av penger. Vi har dårlig erfaring med å finansiere reformer på denne måten.

Birte Sand Rismyhr

Det snakkes om økt sykehusbehandling og fritt sykehusvalg, men de praktiske konsekvensene pakkes inn med ord og resultatet blir uklart.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!