NAV reformeres av feil folk
26.03.2014 Forfatter: NN

I løpet av det neste året skal NAV reformeres. Dette skal skje i form av et ekspertutvalg uten de som egentlig har ekspertise. Brukerne. 

Det var en stolt statssekretær fra Arbeids- og sosialdepartementet, Kjetil Lund, som den 25. mars fortalte om ekspertutvalget under FFOs frokostmøte der agendaen var presentasjon av forbundets arbeidslivspolitikk.

– Det nylig nedsatte ekspertutvalget skal vurdere NAV og se på arbeidsrettede tiltak. I denne gruppen sitter det faglige eksperter, mens brukernes stemme blir hørt gjennom en referansegruppe, sa Lund.

Ikke bra nok

Mens FFO tidligere har uttalt i en pressemelding at de er fornøyd med å sitte i referansegruppen, mener Personskadeforbundet LTN at brukerne er de egentlige ekspertene og derfor burde være med i ekspertutvalget.

– Det er brukerne som vet hvor skoen trykker og dermed hva som fungerer og hva som ikke fungerer. For oss virker det svært merkelig å ha en gruppe med fagpersoner som skal vurdere dette. Bare ved hjelp av brukernes stemme kan vi  få et bedre NAV, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

NN

I løpet av det neste året skal NAV reformeres. Dette skal skje i form av et ekspertutvalg uten de som egentlig har ekspertise. Brukerne. 

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!