Menn må skjerpe seg!
25.11.2014 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Statens vegvesen publiserte i sommer en dybdegranskning av samtlige dødsulykker i trafikken i fjor.

Mens vi i 2012 opplevde en reduksjon i antall dødsulykker, viste tallene for 2013 en økning på 32 prosent. Statens vegvesens dybdegransking er trist lesing. Tallene fra sommeren forteller oss at vi til og med går i ”feil” retning med 39 dødsfall bare i juni og juli.

Menn på toppen
Brekker en opp tallene finner en noe som ved første øyekast er overraskende på noen av oss. Av de 21 som omkom i juni var det 16 menn og fem kvinner!

Altså fire ganger så mange menn som kvinner! Et naturlig oppfølgingsspørsmål er; hvem er så disse mennene. I rapporten fra Statens vegvesen fortelles det at nå som tidligere, dreper fart. Tre av ti dødsulykker skyldes stor fart. En av tre er unge førere, i betydningen under 25 år.

Les mer om denne saken i LEVE MEDs desembernummer.

Gunn Kvalsvik

Statens vegvesen publiserte i sommer en dybdegranskning av samtlige dødsulykker i trafikken i fjor.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!