• Forside
  • Nyheter
  • Høyesterett reduserer kapitaliseringsrenten fra 5 til 4 prosent
Høyesterett reduserer kapitaliseringsrenten fra 5 til 4 prosent
12.12.2014 Forfatter: Gunn Kvalsvik

Spørsmålet om hvilken neddiskonteringsrente (kapitaliseringsrente) som skal brukes når skadelidte skal få på erstatning for sitt fremtidstap har vært en kampsak de siste 20 årene. Til tross for oppfordringer fra Personskadeforbundet LTN med flere, har rentesatsen stått uendret på fem prosent. Grunnregelen har medført at skadelidte har forventets makte en høyere avkastning enn det Oljefondet greier.

– Den 12. desember er en historisk dag, ikke bare for Annelin Kreutzer, men også for de som kommer til å bli skadet i fremtiden og de som har pågående saker, sier Per Oretorp fra Personskadeforbundet LTN, som har fulgt saken tett.

Annelin Kreutzer ble i 2007 og i en alder av 20 år påkjørt av en bil i Tromsøysundvegen i Tromsø og påført omfattende skader. Hun er 100 prosent medisinsk og ervervsmessig ufør, med omfattende funksjonshemminger og et døgnkontinuerlig bistandsbehov. Takket være en ressurssterk far har saken gått gjennom de ulike trinnene i rettsapparatet og i dag, altså den 12. desember 2014, ble  saken avgjort i Høyesterett.

– I gleden over at et enstemmig dommerpanel valgte å redusere kapitaliseringsrenten, undrer jeg igjen over hvor viktig pårørendes ressurser er for rettsutviklingen. Annelin Kreutzer far har kjempet en syv år lang kamp og uten hans pågangsmot og ressurser hadde saken aldri kommet så høyt opp i rettssystemet, understreker Oretorp.

Personskadeforbundet LTN gratulerer familien Kreutzer med seieren og uttrykker respekt for den jobben de har lagt ned både på vegne av seg selv, men også for andre skadelidte.

HVA ER KAPITALISERINGSRENTEN
Den årlige avkastningen som den skadelidte kan forvente å oppnå på erstatningssummen.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!