Hoder og asfalt går ikke godt sammen
12.09.2014 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

En undersøkelse fra Statens vegvesen som ble presentert i NRK Dagsnytt i dag tidlig viser at to tredjedeler av de som omkom etter sykkelulykker ikke brukte hjelm. Personskadeforbundet LTN har i flere år argumentert for et hjelmpåbud for syklister, og mener disse tallene støtter opp under dette behovet.

Statens vegvesen har undersøkt alle trafikkulykker der syklister har omkommet, og de har funnet at en stor andel av de omkomne ikke brukte hjelm. De anslår at om lag halvparten av de omkomne som ikke hadde hjelm kunne overlevd ulykken dersom de hadde brukt sykkelhjelm.

Personskadeforbundet LTN har i flere år sett behovet for at bruk av sykkelhjelm skal bli påbudt. I følge Vegvesenet sykler halvparten av alle voksne syklister uten hjelm, og om lag en tredjedel av barna.

Overlege Anders Holtan ved Oslo universitetssykehus ble intervjuet i samme innslaget, og påpekte at når noen blir kritisk skadd eller dør i en sykkelulykke er det ofte hodeskaden som er hovedproblemet.

Det framføres mange argumenter for hvorfor et hjelmpåbud ikke er nødvendig, deriblant argumentet om at da vil færre sykle eller at syklistene blir mer uforsiktige. Vi i Personskadeforbundet LTN har ett viktig motargument til disse, og det er at det er ikke sunt å slå hodet. Hoder og asfalt går faktisk dårlig sammen.

Ingeborg Dahl-Hilstad

En undersøkelse fra Statens vegvesen som ble presentert i NRK Dagsnytt i dag tidlig viser at to tredjedeler av de som omkom etter sykkelulykker ikke brukte hjelm. Personskadeforbundet LTN har i flere år argumentert for et hjelmpåbud for syklister, og mener disse tallene støtter opp under dette behovet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!