Frivilligheten skal feires
05.12.2014 Forfatter: Christina Thanger

37 lag og 3500 medlemmer danner ryggraden i Personskadeforbundet LTN. Uten frivilligheten hadde vi ikke eksistert!

I Norge har vi en lang og stolt frivillighetstradisjon. Form og innhold har endret seg, men fremdeles deltar om lag 48 prosent av befolkningen i frivillig arbeid på ett eller annet plan.

5. desember
Den 5. desember feirer vi frivilligheten både nasjonalt og internasjonalt. Dette er dagen da alle frivillige kan feire seg selv og være ekstra stolte av det de bidrar med.

– Jeg håper mange reflekterer over sin innsats denne dagen. Summerer opp det som forbundet bidrar med lokalt og nasjonalt, og som gjør landet vårt bedre. Sammen gjør vi at enkeltpersoner får det bedre, folk samles og politikk utformes, sier en stolt generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Christina Thanger

37 lag og 3500 medlemmer danner ryggraden i Personskadeforbundet LTN. Uten frivilligheten hadde vi ikke eksistert!

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!