Forslag til tiltak innen NAV-systemet
17.09.2014 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

Ekspertgruppen oppnevnt av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kom 15. september med sin første delrapport om NAV og forslag til tiltak innen NAV systemet.

Personskadeforbundet LTN er enig i mange av forslagene til tiltak, men ser også utfordringer. Hovedpunktene gruppen har kommet fram til gjelder

  • Informasjon til brukerne og hvordan denne kan forenkles.
  • Fast kontaktperson for brukere med sammensatt problematikk.
  • Informasjon på internett og per telefon bør gjøres mer forståelig slik at det ikke alltid er nødvendig med personlig oppmøte.
  • Brukermedvirkningen må styrkes, blant annet med en kort årlig brukermelding for å gi brukerne en tydeligere stemme.
  • Bedre veiledning i søknadsprosesser slik at brukerne slipper avslag på grunn av manglende opplysninger.
  • Regelverket skal bli enklere, blant annet ved at språket forenkles og begreper går igjen i de ulike ytelsene.

Rådgiver Birte Sand Rismyhr synes det er på høy tid at NAV tar tak i språkbruken sin, spesielt i vedtakssammenheng, slik at brukeren forstår hvorfor de mottar eller får avslag på ytelser. – Vi ser fram til hvordan departementet skal følge opp disse anbefalingene og er spent på gjennomføringen.

Denne saken vil bli fulgt tett opp, blant annet i magasinet Leve med.

Ingeborg Dahl-Hilstad

Ekspertgruppen oppnevnt av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kom 15. september med sin første delrapport om NAV og forslag til tiltak innen NAV systemet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!