Bruk av fartsmålere halverer alvorlige trafikkulykker
23.09.2014 Forfatter: NN

En fersk rapport fra TØI forteller at reduksjon av dødsulykker og ulykker som gir alvorlig skader i trafikken, reduseres dramatisk ved bruk av automatisk trafikkmålere som går over strekninger (SATK).

Rapporten, som er i dag ble overført landets trafikkmyndigheter, er gjennomført av forskeren Alena Høye. Dataene Høye har brukt er basert på en før og etter evaluering av 14 strekninger i Norge – og analysen viser at SATK reduserer antall personskadeulykker med mellom 12 og 22 prosent og antall drepte eller hardt skadde med mellom 49 og 54%.

Les oppsummeringen av rapporten her.

NN

En fersk rapport fra TØI forteller at reduksjon av dødsulykker og ulykker som gir alvorlig skader i trafikken, reduseres dramatisk ved bruk av automatisk trafikkmålere som går over strekninger (SATK).

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!