123 ulykker for mye
28.02.2014 Forfatter: NN

I Aftenposten den 27. februar kan man lese om Bjørn Kristian Nymoen som frontkolliderte på den uferdige E18 som bygges i Vestfold. Hans ulykke er en av 123.

En grundig og god reportasje peker på det som Personskadeforbundet LTN lenge har sagt, uryddige og utydelige kjøreordninger bør aldri forekomme fordi det skaper trafikkulykker.

– Skal en bygge eller utbedre veier, må en finne gode mellomløsninger, sier nestleder i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp.

– E18 er dessverre et godt eksempel hvor galt det kan gå!

Har tidligere ropt varsko
Per Oretorp forteller at han tidligere har hatt kontakt med Sveinung Berg Bentzrød som er en av forfatterne bak reportasjen og stiller seg totalt uforstående til at det ikke er gjort tiltak.  

– Egentlig en skandale at vegbygger ikke tar UA-gruppenes anbefalinger alvorlig. Jeg mener også at argumentet om fremkommelighet for ambulanser er urimelig. Hadde vi hatt midtdelere så hadde ambulansene sluppet å rykke ut til alle ulykkene på veistrekningen, sier han.

– Personskadeforbundet LTN registrerer igjen at man ikke setter veitrafikksikkerhet først, og at forbudet mot bruk av wirerekkverk er til hinder for år redde så mange liv som mulig, avslutter Oretorp.

Les hele saken fra Aftenposten her

NN

I Aftenposten den 27. februar kan man lese om Bjørn Kristian Nymoen som frontkolliderte på den uferdige E18 som bygges i Vestfold. Hans ulykke er en av 123.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!