Utsatt kunngjøring om oppreisning
29.04.2013 Forfatter: Christina Thanger

Der personer er skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1997 – 2001 har Høyesterett bestemt at staten er erstatningsansvarlig for de som ikke har fått utbetalt oppreisning.

Kunngjøringsteksten fra departementet, som skulle vært ute i løpet av april, er ikke klar enda. Personskadeforbundet LTN håper kunngjøringen blir publisert i første halvdel av mai og følger saken videre mot Justis- og beredskapsdepartementet.

Christina Thanger

Der personer er skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1997 – 2001 har Høyesterett bestemt at staten er erstatningsansvarlig for de som ikke har fått utbetalt oppreisning.

Kunngjøringsteksten fra departementet, som skulle vært ute i løpet av april, er ikke klar enda. Personskadeforbundet LTN håper kunngjøringen blir publisert i første halvdel av mai og følger saken videre mot Justis- og beredskapsdepartementet.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!