• Forside
  • Nyheter
  • Skadet av grovt uaktsom fører? Staten er erstatningsansvarlig for oppreisningserstatning for ulykker i perioden 1997-2000
Skadet av grovt uaktsom fører? Staten er erstatningsansvarlig for oppreisningserstatning for ulykker i perioden 1997-2000
03.07.2013 Forfatter: Per Oretorp

Høyesterett avsa 22.november 2012 (Rt-2012-1793) som kjent dom i Personskadeforbundet LTNs gruppesøksmål mot staten, hvor Høyesterett holdt staten erstatningsansvarlig også for trafikkulykker i perioden 1997-2000.Staten hadde fra tidligere erkjent ansvar for perioden 2001, og frem til feilaktigheter i Bilansvarsloven ble rettet opp 1.juli 2009.

Justisdepartementet informerer på sine nettsider at Statens sivilrettsforvaltning fra august vil åpne for å ta mot krav om oppreisningserstatning etter ulykker på grunn av grov uaktsomhet i perioden 1997-2000.Personskadeforbundet LTN og Statens sivilrettsforvaltning skal etter planen møtes primo august for å diskutere den videre prosessen.

Link til informasjon fra Justisdepartementet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/sivile_rettsforhold/oppfordring-til-a-melde-fra-om-krav-mot-.html?id=544624

Link til informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning

http://sivilrett.no/nb/Innhold/Oppreisning-etter-trafikkulykker/

Per Oretorp

Høyesterett avsa 22.november 2012 (Rt-2012-1793) som kjent dom i Personskadeforbundet LTNs gruppesøksmål mot staten, hvor Høyesterett holdt staten erstatningsansvarlig også for trafikkulykker i perioden 1997-2000.Staten hadde fra tidligere erkjent ansvar for perioden 2001, og frem til feilaktigheter i Bilansvarsloven ble rettet opp 1.juli 2009.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!