Skadde blir informert i løpet av april
20.02.2013 Forfatter: admin

Forbundet har vært i møte i Justis- og Beredskapsdepartementet. Bakgrunnen er Høyesterettsdommen fra i fjor hvor Personskadeforbundet LTN vant frem. Nå gjelder det å få kunngjort saken slik at de som har rett på erstatning, blir gjort oppmerksomme på det.

– Vi fikk opplyst at departementet regner med å komme med en kunngjøring i media i løpet av april, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Høyesterett har fastslått at også personer som er skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1997 og frem til 2001 skal tilkjennes erstatning.
Høyesterett har fastslått at også personer som er skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1997 og frem til 2001 skal tilkjennes erstatning.

Høyesterett har fastslått personer som er skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1997 og frem til 2001 skal tilkjennes erstatning – ikke bare dem som ble skadet i perioden 2001 og frem til loven ble endret i 2009. Forbundet har stått steilt på at ansvaret også måtte gjelde helt siden EØS-avtalen ble inngått i 1994 og saken endte i Høyesterett hvor forbundet vant frem.

– Departementet informerte at de dessverre ikke helt har kommet i mål i forhold til alle deler i den videre prosessen. De beklaget dette men regner med at alle deler skal være på plass i begynnelsen av april. Kunngjøring i media vil skje i løpet av april, sier Oretorp.

Det er foreløpig ikke har bestemt hvilken instans som skal motta og behandle innkomne krav.

– Personskadeforbundet har stilt seg til disposisjon når det gjelder utforming av kunngjøringstekst, for å gjøre budskapet så forståelig som mulig. Departementet må følge et regelverk ved utforming av slike kunngjøringer men ga uttrykk for at de så fordelen av å drøfte kunngjøringsteksten med oss, avslutter Oretorp.

admin

Forbundet har vært i møte i Justis- og Beredskapsdepartementet. Bakgrunnen er Høyesterettsdommen fra i fjor hvor Personskadeforbundet LTN vant frem. Nå gjelder det å få kunngjort saken slik at de som har rett på erstatning, blir gjort oppmerksomme på det.

– Vi fikk opplyst at departementet regner med å komme med en kunngjøring i media i løpet av april, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!