Pasientskader stiller svakere
18.06.2013 Forfatter: Ingeborg Dahl-Hilstad

Fordi om Norsk Pasientskadeerstatning er en offentlig ordning er den ikke nødvendigvis mer objektiv og gir en bedre rettsikkerhet enn hva som er tilfelle i forbindelse med erstatningssaker i bilansvarssaker, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Personskadeforbundet LTN har de siste par dagene vært del av en debatt på Dagbladets nettsider om rettsikkerheten til de som har fått pasientskader. Seniorrådgiver og assisterende generalsekretær Per Oretorp har framholdt at rettsikkerheten ikke er god nok for de som rammes av skader i helsevesenet, og varskudd om at de ikke har samme rettsikkerhet som folk som skades i trafikken eller i arbeid.

Varslet i 2008
Alt i 2008 varslet Personskadeforbundet LTN i en høringsuttalelse om problemene for de som ikke har økonomi til å selv betale advokat. Vi vant ikke fram den gangen, sier Oretorp, men det betyr ikke at vi kan slutte å snakke om det.

Advokat Helge Huseby Haug er advokaten til flere av de som har stått fram med sin sak i Dagbladet, og han framholder at de som ikke har råd til å engasjere advokat er de som taper i disse sakene. Direktør for norsk Pasientskadeerstatning, Rolf Gunnar Jørstad, skriver i et leserinnlegg i Dagbladet at ordningen fungerer som den skal. I en artikkel i sammen nettavis går direktør for Pasientskadenemnda så langt som å hevde at advokatene holder tilbake opplysninger slik at de skal hale ut saker og få et høyere salær.

Forlik før rettssak
Pasientskademndas egne tall viser at de velger å forlike i 25% av sakene det er tatt ut stevning i før saken kommer opp i retten. –Når de velger å forlike et så høyt tall ringer det en varselbjelle, sier Oretorp. – Dette er kun sakene til de som har ressurser til å skaffe seg profesjonell juridisk hjelp, hva med sakene til alle dem som slår seg til ro med vedtakene som blir gjort?  En slik praksis forfordeler de som har ressurser.

Direktør for Pasientskadenemnda, Rose-Marie Christensen avviser at dette er et tegn på at noe ikke stemmer. Til Dagbladet uttaler hun at det er korrekt gjort av dem å snu i saker der nye erklæringer og opplysninger foreligger. Oretorp er fornøyd med at de snur i disse sakene, men det beroliger han ikke. – I disse sakene har vi enkeltmennesker som har stått i systemet i flere år og kjempet, og som har brukt av egne ressurser og for ikke å snakke om hva det har kostet av krefter. Hva med de som ikke har disse kreftene eller økonomiske ressursene? Kan Christensen framholde at systemet virker også for dem?

Ingeborg Dahl-Hilstad

Fordi om Norsk Pasientskadeerstatning er en offentlig ordning er den ikke nødvendigvis mer objektiv og gir en bedre rettsikkerhet enn hva som er tilfelle i forbindelse med erstatningssaker i bilansvarssaker, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!